Skip to main content

Droichead Iar-bhunscoile | Droichead Post Primary

 • Faisnéis thábhachtach
  Is féidir le MNCanna rochtain a fháil ar a dteastas Cnuaschruinnithe trí logáil isteach ar a bpróifíl anseo. Conas rochtain a fháil ar do theastas i ndiaidh duit logáil isteach anseo :
  • Scrollaigh go bun an leathanaigh agus nuashonraigh.
  • Roghchlár – cliceáil ar 3 bhuille.
  • Roghchlár Úsáideora – roghchlár anuas.
  • Mo Chúrsaí agus Teastais (Nua)
  • Cliceáil ar uimhir an teastais i.e. DL12345
  Féach “Naisc ghasta” d’fhéilire agus prótacail an Chnuaschruinnithe.

  Cinntigh, le do thoil, go bhfuil do Chláruimhir Comhairle Múinteoireachta (CUCM) i gceart: Má chuirtear an uimhir mhícheart isteach, seans nach gcuirfear creidiúint ón gCnuaschruinniú san áireamh i do phróiseas Droichead.

  Bíonn an nasc Zoom chuig gach Cnuaschruinniú Droichead sa ríomhphost dearbhaithe a fhaigheann MNCanna i ndiaidh dóibh clárú d’imeacht CC. Seiceáil d’fhillteán turscair / dramhphoist mura bhfaigheann tú ríomhphost dearbhaithe laistigh de 24 uair an chloig ó chláraigh tú do Chnuaschruinniú. Tabhair faoi deara le do thoil nach mbeidh tacaíocht riaracháin ar fáil taobh amuigh de ghnáthuaireanta oibre (9am – 5pm) le cabhrú le ceisteanna.
 • Important Information

  NQT’s can access their Cluster Meeting Certificate by logging into this website and view their profile

  How to access your certificate after you login:
  • Scroll to bottom of page and update.
  • Menu – click on 3 strokes.
  • User Menu – drop down.
  • My Courses and Certs (New)
  • Click on certificate number i.e. DL12345 

  See “Quick Links” for the Cluster Meeting calendar and protocols.

  Please ensure that your Teaching Council Registration Number (TCRN) is correct. Inserting the incorrect number may result in the Cluster Meeting not being credited against your Droichead process

  The zoom link for each cluster meeting is included in the acknowledgement email received by NQT's is upon registering for a CM event. Please check your spam junk folder if you have not received an acknowledgement email within 24 hours of registering for a cluster meeting. Please note that there will be no administrative support available outside of normal business hours 9 am to 5 pm to assist with queries

There are no events in the selected category