Skip to main content
 • Príobháideachas / Fianáin / Téarmaí & Coinníollacha

  CNIM-Droichead.com

  An tslí a n-úsáidimid do shonraí

  • Le d’áirithint chnuaschruinnithe a dheimhniú
  • Le dul i dteagmháil leat faoi athruithe ar bith ar shocruithe cnuaschruinnithe
  • Le meabhrúchán a sheoladh roimh dháta tosaithe an imeachta
  • Le d’ainm a chur ar liosta freastail do theagascóir agus foras eagraithe an chnuaschruinnithe
  • Le híocaíocht táillí a phróiseáil, más cuí
  • Le tú a chur ar an eolas maidir le cnuaschruinnithe, cúrsaí agus imeachtaí arna eagrú ag an Ionad Oideachais / Oide Ionduchtúcháin Droichead atá le teacht

  Fianáin

  Úsáideann an suíomh Idirlín seo teicneolaíocht “fianán”. Is éard atá i bhfianán ná píosa beag sonraí nó téacschomhad beag a stórálann an brabhsálaí ar do ríomhaire, ar iarratas ónár bhfreastalaí. Is féidir linn fianáin a úsáid chun ábhar ar leith a bhfuil spéis agat ann a sholáthar agus chun do roghanna pearsanta a shábháil ionas nach mbeidh ort iad a chur isteach gach uair a cheanglaíonn tú lenár suíomh Idirlín – níl ár gcuid fianán ar fáil do shuíomhanna Idirlín eile. Go háirithe, ligeann fianáin dúinn:
  ● le trácht cuairteoirí chuig ár suíomh gréasáin agus a bpátrúin úsáide a thomhas ● le faisnéis a stóráil faoi do chuid roghanna, rud a ligeann dúinn ár suíomh Idirlín a oiriúnú de réir d’ábhar spéise ar leith
  ● do chuardaigh a dhéanamh níos tapa
  ● tú a aithint nuair a fhilleann tú ar ár suíomh Idirlín. Ceadaíonn bunús na mbrabhsálaithe rialú de chineál éigin ar thromlach na bhfianán trí shocruithe an bhrabhsálaí.

  Chun tuilleadh a fhoghlaim faoi fhianáin, lena n-áirítear an chaoi chun na fianáin a leagadh síos a fheiceáil agus iad a bhainistiú agus a scriosadh, tabhair cuairt ar www.allaboutcookies.org.
  Le diúltú do rianú Google Analytics thar gach suíomh Idirlín, tabhair cuairt ar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Fianáin a Dhíchumasú: Tig leat diúltú do na fianáin sin i gcónaí má cheadaíonn do bhrabhsálaí amhlaidh, nó tá tú in ann iarraidh ar do bhrabhsálaí é a chur in iúl duit nuair a bhíonn fianán á sheoladh.
  Bíodh a fhios agat, féadfaidh éagumasú fianán tionchar a imirt ar fheidhmiúlacht an tsuímh Idirlín seo agus suíomhanna Idirlín eile a dtugann tú cuairt orthu.
  Is féidir leat comhaid fianán a scriosadh ó do ríomhaire chomh maith, más é do rogha é.

  Fianáin a úsáideadh

  Fianán

  Cuspóir

  Fad Ama

  Faighteoir

  _ga

  Úsáidtear é chun úsáideoirí a idirdhealú

  2 bhliain

  Google.com

  _gat

  Úsáidtear é chun ráta iarratais a scóigeadh

  1 nóiméad

  Google.com

  _gid

  Stórálann agus nuashonraíonn an fianán seo luach sainiúil maidir le gach leathanach ar a dtugtar cuairt.

  1 lá

  Google.com

  Google Translate

  Úsáidtear é chun an suíomh a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge

  Fad do sheisiúin

  Google.com

  Fianáin an Chórais Bainistíochta Inneachair 

  Cabhraíonn fianáin riachtanacha chun suíomh Idirlín a dhéanamh inúsáidte trí bhunfheidhmeanna ar nós nascleanúint leathanaigh agus rochtain ar réimsí sábháilte an tsuímh Idirlín a chumasú. Ní féidir leis an suíomh Idirlín oibriú i gceart d’uireasa na bhfianán sin. Ní féidir diúltú do na fianáin seo.
  wf_editor_state_jform_articletext - LÓDÁLANN SÉ AN tEAGARTHÓIR D’EAGARTHÓIREACHT PRÓIFÍLE 
  wf_editor_size_params_cookie_category2_description - LÓDÁLANN SÉ AN tEAGARTHÓIR D’EAGARTHÓIREACHT PRÓIFÍLE
  joomla_remember_me - ROGHA LE CUIMHNEAMH AR DO LOGÁIL ISTEACH
  joomla_user_state - MÁ TÁ AN tÚSÁIDEOIR LOGÁILTE ISTEACH NÓ MURA BHFUIL
  cbtabsinstallfrom - NASCLEANÚINT I DO LIMISTÉAR PRÓIFÍLE
  cbtabseditpane - NASCLEANÚINT I DO LIMISTÉAR PRÓIFÍLE

   15 nóiméad

  oide-droichead.com

  Úsáid Google Analytics Baintear úsáid sa suíomh Idirlín seo as Google Analytics, ar seirbhís anailísíochta ghréasáin é a chuireann Google Inc. (“Google”) ar fáil. Úsáideann Google Analytics “fianáin”, comhaid téacs a chuirtear ar do ríomhaire, le cabhrú leis an suíomh Idirlín anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáideann úsáideoirí an suíomh. Cuirfear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh Idirlín (lena n-áirítear do sheoladh IP) faoi bhráid Google agus déanfaidh siadsan í a stóráil ar fhreastalaithe sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis sin chun an úsáid a bhaineann tú as an suíomh Idirlín a mheas, chun tuarascálacha faoi ghníomhaíocht suíomh Idirlín a chur i dtoll a chéile d’oibreoirí suíomh Idirlín agus chun seirbhísí eile a sholáthar a bhaineann le gníomhaíocht suíomh Idirlín agus úsáid Idirlín. Féadfaidh Google an fhaisnéis sin a thabhairt do thríú páirtithe freisin i gcás go gceanglaíonn an dlí amhlaidh, nó i gcás go bpróiseálann tríú páirtithe den sórt sin an fhaisnéis ar son Google. Ní dhéanfaidh Google ceangal idir do sheoladh IP agus sonraí ar bith eile a choimeádann Google. Is féidir leat úsáid fianán a dhiúltú ach na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, áfach, go bhfuil seans ann nach mbeidh tú ábalta tairbhe a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh Idirlín seo má dhéanann tú amhlaidh. Agus úsáid á baint agat as an suíomh Idirlín seo, toilíonn tú go bhféadfaidh Google sonraí fút a phróiseáil ar an mbealach agus chun na gcríoch atá leagtha amach thuas.

  RGCS – RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

  Cuireadh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) i bhfeidhm ar an 25 Bealtaine 2018. Is éard atá i gceist le RGCS, creat nua na hEorpa do dhlíthe cosanta sonraí agus baineann sé le gach eagraíocht atá lonnaithe san AE.

  Seo a leanas achoimre ar ár gcur chuige maidir leis an gcaoi a mbailítear agus a bpróiseáiltear sonraí pearsanta in Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall. Ba mhaith linn go mbeadh sé an-soiléir cé na cearta atá ag gach úsáideoir seirbhíse de chuid Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall i dtaca le heolas a bheith acu maidir le:

  a) cé na sonraí a bhailíonn Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall maidir lena n-úsáideoirí seirbhíse;
  b) céard a dhéanann Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall le sonraí na n-úsáideoirí; agus
  c) conas eolas a fháil ar na sonraí atá ag Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall ort mar úsáideoir seirbhíse.

  Tá freagraí na gceisteanna sin leagtha amach thíos:

  a) Coinníonn Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall an fhaisnéis ar a n-úsáideoirí seirbhíse atá tugtha ag ár gcliaint dúinn agus iad ag clárú do chnuaschruinniú, agus Foirm Chlárúcháin MNC á comhlánú acu, nó a cuireadh ar fáil dúinn ar fhoirmeacha freastail na rannpháirtithe (ainm, uimhir na Comhairle Múinteoireachta, seoladh ríomhphoist, uimhir ghutháin). Cuireann ár gcliaint (múinteoirí agus foghlaimeoirí eile) formhór na faisnéise seo ar fáil dúinn go roghnach.

  Coinníonn Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall faisnéis a thug ár gcliaint dúinn ar mhaithe le cuspóirí airgeadais. I gcás roinnt clár náisiúnta, déanann múinteoirí agus foghlaimeoirí eile Éilimh ar Chostais. Déanann ár dteagascóirí éilimh ar chostais maidir leis na cúrsaí a seachadadh. Coinníonn muid faisnéis chun na héilimh seo a phróiseáil (sonraí na gcostas, sonraí bainc, uimhreacha PSP, seoladh baile, seoladh na scoile, seoladh ríomhphoist, uimhir fóin agus admhálacha); ríomhphoist agus cumarsáid; sonraí maidir le hidirbhearta airgeadais a rinneadh, mar shampla, íocaíochtaí táillí cúrsa a glacadh.

  b) Baintear úsáid as na sonraí seo ar mhaithe leis na cuspóirí seo a leanas: clárú d’imeacht, rollaí freastail, sonraí rannpháirtithe cúrsa/cnuaschruinnithe; cumarsáid a dhéanamh le rannpháirtithe, teagascóirí agus úsáideoirí eile seirbhíse, chun íocaíochtaí cúrsa a bhainistiú; le cloí le hiarratais ó Roinn an Oideachais; do thaifeadtaí Sláinte agus Sábháilteachta agus do chuspóirí cuntasaíochta atá ina gceangal de réir dlí (m.sh., eolas maidir le cé leis ar íoc Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall costais, cathain, agus cé mhéad a íocadh); seoltaí ríomhphoist agus na teagmhálacha riachtanacha le tionscadail agus gnó ionaid Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall a chur i gcrích.

  c) Más mian le húsáideoirí ar bith seirbhíse Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall breis soiléirithe a fháil ar cé na sonraí atá á gcoimeád maidir leo féin go pearsanta, nó, ar a bharr sin, más mian le húsáideoirí ar bith seirbhíse go ndéanfaimid faisnéis ar bith atá againn orthu a scriosadh agus a chur de láimh, is féidir dul i dteagmháil linn. Tabhair faoi deara le do thoil go ndéanfaidh Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall iarratas den chineál sin a phróiseáil laistigh de na paraiméadair riachtanacha dlí.

  d) Roinntear sonraí a stóráiltear ar an suíomh Idirlín seo, mar shampla staitisticí clárúcháin agus úsáideoirí le rannóg ionduchtúcháin Oide Droichead a dhéanann maoirseacht ar chlár Droichead.

  Cumarsáid a dhéanamh linn (Leas Dlisteanach) -

  Má dhéanann tú teagmháil linn, baileoimid faisnéis cosúil le d’ainm, do sheoladh, d’uimhir fóin, do sheoladh ríomhphoist, agus aon fhaisnéis phearsanta eile laistigh den chumarsáid, agus úsáidfimid é le do cheist a fhreagairt. Déanann muid an fhaisnéis seo a phróiseáil chun críocha ár leasanna dlisteanacha, i.e., forbairt phearsanta agus ghairmiúil leantach a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do phobail scoile agus ár gcúram reachtúil a chur i bhfeidhm.

  Má fhreastalaíonn tú ar cheann dár gCúrsaí & Soláthairtí Oideachais FGL -

  Eagraíonn Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall Cúrsa FGL agus Clár Oideachais cuimsitheach le linn na bliana. Má chláraíonn tú do cheann de na cúrsaí/cláir/imeachtaí seo baileoimid d’ainm agus sonraí teagmhála, agus i roinnt comhthéacsanna, do sheoladh agus do shonraí íocaíochta. Úsáideann muid an fhaisnéis seo le do chlárú a éascú, le d’íocaíocht a phróiseáil agus leis an bhfaisnéis agus na seirbhísí ábhartha a chur ar fáil duit. In imthosca áirithe, glacann muid grianghraif nó déanann muid taifeadtaí físe de na himeachtaí sin. Cuirfimid ar an eolas thú i gcónaí má bheidh grianghraif/taifeadtaí físe á nglacadh ionas gur féidir leat beartú gan páirt a ghlacadh. 

  Nuair a chuireann tú seirbhísí ar fáil dúinn -

  Má chuireann tú seirbhísí gairmiúla ar fáil d’Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall agus má chuireann tú d’fhaisnéis phearsanta ar fáil, lena n-áirítear go hiondúil do shonraí teagmhála, seoladh, uimhir fóin, uimhir chlárúcháin CBL, agus b’fhéidir do shonraí bainc agus uimhir PSP, déanfaidh muid an fhaisnéis sin a phróiseáil ionas gur féidir na seirbhísí cuí a chuireann tú ar fáil a riar, a bhainistiú agus a íoc de réir théarmaí agus coinníollacha ár gconartha.

  Ar deireadh, tabhair faoi deara le do thoil go ndéanann próiseálaithe íocaíochtaí tríú páirtí íocaíochtaí a fhaigheann Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall mar chuid de tháillí cúrsa a láimhseáil. Ní bhíonn sonraí cárta creidmheasa/dochair ball ar bith againn; agus ní dhéanann Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall anailís ar an bhfaisnéis fianán a d’fhéadfaí a bhailiú ar ár suíomh Idirlín agus ní dhíolann muid faisnéis ar bith. Ní thugann muid faisnéis ar bith atá againn do thríú páirtithe ach amháin má bhíonn ceangal orainn de réir an dlí sin a dhéanamh nó má tá caidreamh oibre ag líonra na nIonad Oideachais le heagraíochtaí ábhartha maidir le cur ar fáil cúrsaí agus tionscadal. I gcás cúrsaí nó tionscadal faoi leith a ritear i gcomhar le heagraíocht ábhartha, ar nós seirbhísí tacaíochta, cosnaíonn Ionad Tacaíochta Oideachais Dhún na nGall na gléasanna a stóráiltear sonraí den chineál seo orthu, agus tá oibleagáid air aon sárú ar shonraí a tharla a thuairisciú dá úsáideoirí seirbhíse.


   Má bhíonn ceist ar bith agat maidir lenár mBeartas RGCS nó Ráiteas Príobháideachais, is iad foireann na hOifige Riaracháin an chéad phointe teagmhála a bheidh agat maidir le haon cheist a bhaineann le cosaint sonraí. Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an bhfoireann ar an ríomhphost nó ar an bhfón.

 • Privacy / Cookies / Terms and Conditions

  OIDE-Droichead.com

  How we use your data
   
  • To confirm your cluster meeting booking
  • To contact you about any changes to cluster meeting arrangements
  • To send a reminder before event start date
  • To add your name to event attendance list for cluster meeting tutor and event
  • organising body
  • To process payment of fees, if applicable
  • To inform you of upcoming cluster meetings, courses and events organised by the
  • Education Centre / Oide Droichead Induction

  Cookies

  This website uses “cookie” technology. A cookie is a small piece of data or a small text file stored by the browser on your computer, at the request of our server. We may use cookies to deliver content specific to your interests and to save your personal preferences so you do not have to re-enter them each time you connect to our website – our cookies are not available to other websites. In particular cookies enable us:
  ● to measure visitor traffic to our website and their usage patterns
  ● to store information about your preferences, and so allow us to customise our website according to your individual interests
  ● to speed up your searches
  ● to recognise you when you return to our website. Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings.

  To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.
  To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
  Disabling Cookies: You are always free to decline such cookies, if your browser permits, or to ask your browser to indicate when a cookie is being sent.
  Please be aware that disabling cookies may impact on and affect the functionality of this and other websites that you visit.
  You can also delete cookie files from your computer at your discretion.


  Cookies used

  Cookie Purpose Duration Recipient
  _ga Used to distinguish users. 2 years Google.com
  _gat Used to throttle request rate 1 minute Google.com
  _gid This cookie is used to store and  update a unique value for each  page visited. 1 Day Google.com
  Google Translate Used for translating the site from English to Irish Duration of your session Google.com
  Content Management System Cookies  Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies. These cookies cannot be opted out of.
  wf_editor_state_jform_articletext - LOADS THE EDITOR FOR PROFILE EDITING 
  wf_editor_size_params_cookie_category2_description - LOADS THE EDITOR FOR PROFILE EDITING
  joomla_remember_me - OPTION TO REMEMBER YOUR LOGIN
  joomla_user_state - IF THE USER IS LOGGED IN OR NOT
  cbtabsinstallfrom - NAVIGATION IN YOUR PROFILE AREA
  cbtabseditpane - NAVIGATION IN YOUR PROFILE AREA
   15mins oide-droichead.com  Usage of Google Analytics This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above

  GDPR – PRIVACY STATEMENT

  General Data Protection Regulation (GDPR), came into effect on 25 May 2018. The GDPR is Europe's new framework for data protection laws and it applies to all organisations that are based in the EU.

  The following is an outline of our approach to how we collect and process personal data at Donegal Education Support Centre. We want to make clear to all Donegal Education Support Centre service users what their data rights are with respect to knowing:

  a) Donegal Education Support Centre holds information on its service users that was given to us by our clients when registering for a cluster meeting, when completing an NQT Registration Form or provided to us on participant attendance forms (name, teaching council number, e-mail address, mobile number) Much of this information is provided voluntarily to us by our clients (teachers and other learners). Donegal Education Support Centre holds information given to us by our clients for financial purposes. For some national programmes teachers and other learners complete Expense Claims. Our tutors complete expense claims for courses delivered. We retain information for processing these claims (expense details, bank details, PPS numbers, home address, school address, email, phone number and receipts); e-mails and correspondence; details of financial transactions made, for example course fee payments taken.

  b) This data is used for the following purposes, event registration, attendance rolls, details of course/cluster meeting participants; communicating with participants, tutors and other service users, for managing course payments; for compliance with the Department of Education requests for information; for Health and Safety records and legally-binding accounting purposes (e.g. knowing to whom Donegal Education Support Centre has paid expenses, when, and how much has been paid); e-mail addresses and contacts necessary for administering and carrying out Donegal Education Support Centre projects and centre business.

  c) If any Donegal Education Support Centre service user would like further clarification on what data is kept on them personally or, moreover, if any service user would simply like us to delete and dispose of any information we have on them, you can get in touch with us. Please note, that Donegal Education Support Centre will process such a request within the required legal parameters.

  d) Data stored on this website such as registration statistics and users is shared with Oide Droichead Induction Division who oversse the Droichead programme.

  In Communication with us (Legitimate Interest) -

  If you correspond with us, we will collect information such as your name, address, phone number, email address and any other personal information contained within the communication and use it to respond to your inquiry. We process this information in pursuit of our legitimate interests i.e. providing continuing personal and professional development for teachers and school communities and implementing our statutory remit.

  If you attend one of our CPD online cluster meetings & Education Provisions -

  Donegal Education Support Centre organises a comprehensive CPD online cluster meeting and Education Programme during the year. If you register for one of these online cluster meeting/programmes/events we will collect your name and contact information and in some contexts, your address and payment details. We use this information to facilitate your registration, process your payment and provide you with the associated information and services. In some circumstances, we take photographs or make video recordings of these events. We will always inform you if the provision is being photographed/recorded so that you can choose not to participate. 

  When you provide services to us -

  If you provide professional services to Donegal Education Support Centre and you provide your personal information, which typically includes your contact information, address, phone number, VAT registration number and possibly your banking information and PPS number, we will process this information so that we can administer, manage and pay for the relevant services you provide and as per the terms and conditions of our contract.

  Finally, please note that payments received by Donegal Education Support Centre as part of online cluster meeting fees are handled by third party payment processors. We do not have any members’ credit/debit card details; nor does Donegal Education Support Centre analyse the cookie information that may be gathered on our website, nor do we sell any information on. We do not give any information we have to third parties unless legally obliged to do so or unless the Education Centre network has a working relationship with relevant organisations for the provision of online cluster meetings and projects. For specific online cluster meetings or projects operated in collaboration with relevant organisation, such as support services, the Donegal Education Support Centre protects the devices such data are stored upon, and is obligated to report to its service users any data breaches perpetrated.


   In you have any questions regarding our GDPR Policy or Privacy Statement the Administration Office team will be your initial point of contact for all data protection queries. They can be reached by email or by phone.